Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 532-541
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.294
Yükseköğretimde Mentorluk Programının Değerlendirilmesi: Mentorluk Yeni Öğretim Üyelerinin Akademiye Geçiş Sürecini Kolaylaştırıyor mu?
Esra ERET1, Oya YERİN GÜNERİ2, Yeşim ÇAPA AYDIN2
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi, Ankara, Türkiye
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akran mentorluk programı, Yeni öğretim üyeleri, Profesyonel gelişim

Öğretim üyelerine yönelik mentorluk programı, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyelerinin gelişimini desteklemek amacıyla uygulanmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, Ankara’daki bir devlet üniversitesinde uygulanan mentorluk programına dâhil olan mentor ve mentee öğretim üyelerinin mentorluk programının etkililiğine yönelik görüşlerini ve önerilerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma deseni ve bu kapsamda veri toplamak için yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Örneklem, sekiz mentor ve dokuz mentee öğretim üyesini kapsamaktadır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, akran mentorluk programının öğretim üyelerinin profesyonel gelişimine katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Mentor öğretim üyeleri aynı zamanda mentorluk programının kendi kariyer gelişimleri için sağladığı katkıları da vurgulamışlardır. Son olarak, çalışmada, hem mentor hem de mentee öğretim üyeleri, mentorluk programının etkililiğini artırmak üzere önemli önerilerde bulunmuşlardır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 41392486 defa ziyaret edilmiştir.