Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2018, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa(lar) 574-582
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2018.298
The Impact of Emotions on the Well-Being of the English Preparatory Program Instructors
Buse ARAL, Enisa MEDE
1İstanbul Bilgi Universitesi, İngilizce Hazırlık Programı, İstanbul, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Duygular, İyi olma durumu, İngilizce hazırlık programları, Yabancı dil olarak İngilizceyi öğreten okutmanlar

Bu çalışmanın amacı, İstanbul, Türkiye’deki vakıf (kâr amacı gütmeyen, özel) üniversitelerinin İngilizce Hazırlık Programlarında çalışan İngilizce Okutmanlarının duygularının iyi olma durumlarına etkisini bulmaktır. Karma yöntem araştırma tasarımı olan bu çalışma, spesifik olarak yabancı dil olarak İngilizce öğreten okutmanların en çok hissettikleri duygu durumlarını (pozitif ve negatif), deneyim yılının duygularını ne ölçüde etkilediklerini ve son olarak da katılımcıların duygu durumlarındaki değişikliklere yönelik görüşlerini araştırmayı hedeflemektedir. Nicel veriler toplam beş farklı İngilizce Hazırlık Programı’nda görev yapan 66 İngilizce okutmanından Chen (2016) tarafından hazırlanan Öğretmen Duygu Ölçeği aracılığıyla toplanırken, nitel veriler katılan okutmanların 28’i tarafından yazılan duyguları hakkındaki görüşlerini bildirdikleri yansıtıcı metinlerden alınmıştır. Çalışmanın bulguları; katılımcıların çoğunlukla pozitif duygular hissettiğini göstermektedir. Ek olarak, kıdem yıllarının da katılımcılarının sadece neşe duygusuna olumlu bir etki yarattığı bulunmuştur. Ancak, öğrencilerinin, özel yaşamlarının ve iş yerlerinin de okutmanların duygularını ve iyi olma durumlarının etkileyen önemli faktörler olduğu bulunmuştur. Sonuçlara göre, hazırlık okullarında pozitif duyguların gelişmesine yönelik öneriler çalışmanın içinde sunulmuştur.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 38045604 defa ziyaret edilmiştir.