Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 205-215
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.322
Türkiye’de İngilizce ile Eğitim Veren Üniversitelerdeki ‘Türkçe ve İngilizcenin Karma Kullanımı’ Olgusuna Eleştirel Bir Bakış
Ali KARAKAŞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Burdur, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Eğitim dili olarak İngilizce, Dil politikası ve uygulamaları, Karma dil kullanımı, Tarzanca

Son yıllarda, özellikle de özel sektördeki vakıf üniversiteleri olmak üzere pek çok Türk üniversitesi, kısmen ya da tam olarak İngilizce’yi eğitim dili olarak benimsemişlerdir. Uygulamada bu, İngilizce’nin dersler, seminerler, sunumlar ve tez savunmaları olmak üzere tüm akademik etkinliklerde tek eğitim dili olması gerektiği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, politika belirleyicilerinin ideallerinin her zaman politika uygulayıcılarının gerçekleriyle uyumlu olmadığı gerçeğine çok az dikkat edilmiştir ( Jenkins, 2014; Karakaş, 2016a). Türk yükseköğreniminde, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yaygın olarak Tarzanca (İngilizcesi Tarzanish) olarak bilinen Türkçe ve İngilizce karışımı bir dil kullanarak sadece İngilizce kullanımı politikasını sıklıkla ihlal ettiklerine dair kanıtlar bulunmaktadır (Collins, 2010; Karakaş, 2016b). Bu eleştirel inceleme, genel olarak Tarzan-İngilizcesi olgusunu ve özellikle İngilizce ile eğitim veren üniversitelerdeki kullanımını araştırmayı amaçlamaktadır. Bunu yaparken de, şu sorulara cevap bulunması amaçlanmaktadır: (1) Tarzan-İngilizcesi sözlüklerde, literatürde, çevrimiçi kaynaklarda (blog, tartışma forumları vb.) ve araştırmacılar tarafından nasıl kavramsallaştırılır ve betimlenir? (2) Morfolojik, sözdizim, ve sözcük yapısı açılarından tanımlayıcı özellikleri nelerdir? (3) İngilizce ile eğitimin paydaşları (öğretim üyeleri ve öğrenciler) niçin buna başvurur? (4) İngilizce ile eğitim veren üniversitelerde Tarzanca sorununu çözmek için neler yapılabilir? Bu makale, bu sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak Tarzanca kavramının farklı insanlar için farklı şeyler anlamına geldiğini, sıradan insanların ve İngilizce ile eğitimin paydaşlarının ona farklı amaçlar için başvurduklarını, sıradan insanların ve İngilizce ile eğitimin paydaşlarının Tarzanca kullanımının dil yeterliliği düzeyi ve dil kullanım alanı (örneğin turizm, işletme ve yükseköğrenim) gibi bazı değişkenlerden dolayı farklılık gösterdiğini belirtmektedir. Son olarak, Tarzanca sorununun İngilizce ile eğitim veren üniversitelerde çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48654670 defa ziyaret edilmiştir.