Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 2, Sayfa(lar) 250-255
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.327
Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stresi ve Akademik Başarısı: Üç Farklı Eğitim Yönteminin Etkisi
Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ1, Sezer ER GÜNERİ2, Hatice MERT3, Elif ÜNSAL AVDAL1, Yasemin TOKEM1, Hatice YILDIRIM SARI1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, Hemşirelik eğitimi, Akademik başarı, Stres

Hemşirelik eğitimi, teorik ve pratik bileşenlerinin yanı sıra çok sayıda stresöre sahiptir. Öğrencilerin stres düzeyleri klinik ortamdan, hemşirelik uygulamalarından, hasta ve ekip üyelerinden etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, üç farklı eğitim yönteminde, hemşirelik öğrencilerinin akademik başarıları üzerine stresin etkisini belirlemektir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma, üç üniversitede 571 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Her üniversitede farklı bir eğitim yöntemi kullanılmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından Birey Tanıtım Formu ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Eğitim yöntemlerine göre öğrencilerin akademik başarı puan ortalamaları ve akademik stres puanları arasında fark vardır. Entegre model ve Probleme Dayalı Öğrenimde akademik stres ile akademik başarı arasında zayıf ilişki vardır. Probleme Dayalı Öğrenme, stres düzeyini azaltır ve öğrencilerin farklı yeteneklerini gerçekleştirmelerini sağlayarak akademik başarılarını artırır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48649663 defa ziyaret edilmiştir.