Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 488-491
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.348
Tıp Fakültesi Öğrencilerine Verilen İletişim Becerileri Dersinin Yüz Tanıma Testine Etkisi
Mehmet ÜZEL1, Zennure ADIGÜZEL ŞAHİN1, Selman DEMİRCİ1, Gözde GÜLTEKİN2, Özlem Serpil ÇAKMAKKAYA3, Fatma Güler KAHRAMAN YILDIRIM1
1İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Keşan Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Edirne, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: İletişim becerileri, Tıp eğitimi, Yüz tanıma, Doktor-hasta iletişimi

Başarılı doktor-hasta iletişimi tanı ve tedavide çok önemlidir. Duyguların yüzdeki yansımalarının anlaşılması bu iletişime olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Doktor-hasta iletişimini iyi yönetebilmek ve iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için tıp fakültesi öğrencilerine ve sağlık alanındaki diğer bölüm öğrencilerine eğitim hayatlarında iletişim becerileri eğitimi verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu düşünce çerçevesinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki 211 ikinci sınıf öğrencisine iletişim becerileri dersi öncesi ve sonrasında Yüz Duygusu Tanıma Testi uygulandı. Testten önce yedi farklı duygusal yüz ifadesi (mutlu, şaşırmış, korkmuş, üzgün, kızgın, iğrenmiş ve nötr) tanıtıldı ve her katılımcıya farklı insanlara ait yüz ifadeleri olan 49 fotoğraf gösterildi. Katılımcılardan yüzlerdeki duyguları tanımaları istendi. Ders öncesi tanınan duygulardan ortalama doğruluk oranı en yüksek olan “mutlu” iken en düşük olan “korkmuş” idi. Katılımcılar dersten sonra ise “üzgün” ve “korkmuş” duyguları daha doğru tanıdı. “Üzgün” ve “korkmuş” ifadeler, hastanın bazı duyguları hakkında bilgi vericidir ve bu duyguların doktorlar tarafından anlaşılabilmesi, iyi bir doktor-hasta iletişimine zemin hazırlar. İşte bu yüzden sağlık hizmeti verilen alanlarda iletişim becerileri eğitimi almak önemlidir. Bu eğitimi öğrenciyken almak oldukça etkili olabilir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48738658 defa ziyaret edilmiştir.