Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 502-518
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.350
Öğretmen Eğitimcilerinin Öğretme Kavramlarının Haritalandırılması: Fenomenografik Argüman Oluşturmak
Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD
Istanbul Aydın University, Faculty of Education, Department of Basic Education, Istanbul, Turkey
Anahtar Kelimeler: Öğretime yönelik kavramlar, Öğretmen eğitimcisi, Fenomenografi

Bu çalışma öğretmen eğitimcilerinin öğretime yönelik kavramlarını betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın araştırma deseni fenomenografidir. Katılımcılar 37 öğretmen eğitimcisidir. Öğretmen eğitimcilerinin öğretim olgusuna yönelik kavramları beş kategori altında toplanmıştır. Bunlar şu şekildedir: “öğretim bilginin transferidir”, “öğretmenin ya da öğrenenin sistemden keyfi olarak elemine edilmesi olarak öğretim”, “öğretim diğerlerinin argümanlarını eleştirmek ve değerlendirmektir”, “öğretim kolektif bir araştırma sürecidir”, “öğretim bir pedagojik alan bilgisi yaratma sürecidir”. Bu bağlamda öne çıkan en önemli nokta öğretmen eğitimcilerinin öğretim kavramlarına yönelik farkındalıklarının ne düzeyde olduğudur. Bu anlamda en somut öneri öğretmen eğitimcilerinin profesyonel mesleki gelişim programlarına dahil olarak öğretim kavramlarını genişletmeleridir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48741321 defa ziyaret edilmiştir.