Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 3, Sayfa(lar) 529-541
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2019.352
Üniversite Eğitiminin Rolüne İlişkin Özel Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri
Gülşah KISABACAK BAŞGÜRBOĞA1, Abdullah AÇAR2
1İstanbul Şehir Üniversitesi, Diller Okulu, İstanbul, Türkiye
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bursa, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Eğitim sosyolojisi, Yükseköğretim, Özel üniversite, Yükseköğretimde dönüşüm

Eğitimin toplumsal rolü farklı bakış açıları tarafından birbiriyle uyum veya zıtlık gösteren şekillerde tanımlanmaktadır. Uzlaşmacı ve çatışmacı yaklaşımların bu anlamda iki ucu temsil ettiği söylenebilir. Bu çalışmada, eğitimin en önemli aktörleri olan öğrencilerin bakış açısıyla üniversite eğitiminin üstlendiği rolün açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda özel üniversite öğrencilerinin üniversite eğitiminin misyonu ve işlevine yönelik görüşleri nitel olarak incelenmiştir. Olgubilim olarak tasarlanan araştırmada, yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yedi öğrenci ile bireysel görüşmeler yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bulgular, ‘üniversite eğitiminin misyonu’, ‘üniversitede sosyalleşme’, ‘kariyer yapılandırma ve kişisel gelişim’ adlı dört kategori ve bunların altındaki çeşitli alt kategorilerde toplanmıştır. Sonuçta ortaya çıkan iki ana tema, ‘öğrencilerin üniversite eğitiminin misyonu ve işlevine ilişkin ifadelerindeki sınırlı örtüşme’ ve ‘kariyer odağındaki artış ile üniversite eğitiminin anlamının azalması’ şeklindedir. Öğrencilerin üniversite eğitiminin misyonuna yönelik görüşleri, uzlaşmacı yaklaşımın eğitim tasviri ile uyumlu görünmektedir. Öte yandan, öğrencilerin diğer üç kategori altında toplanan üniversite eğitiminin işlevine yönelik görüşleri ise üniversite eğitiminde çatışmacı yaklaşımın tanımladığı türdeki bir kaymaya yönelik örnekler içermektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48324275 defa ziyaret edilmiştir.