Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-055
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.366
Türkiye’deki Yükseköğretimde Kadınlar: 100 Yılda Ne Değişti?
Aylin ÇAKIROĞLU ÇEVİK1, Ayşe GÜNDÜZ HOŞGÖR2
1TED Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Kadın, Yükseköğretim, Eurostudent projesi, Türkiye

Türkiye’de kadınlar üniversiteye girme hakkını 1914 yılında kazandı. Kadınların yükseköğrenim talebi, artan liseler ve kız çocukları için öğretmen yetiştirme okullarının ihtiyaçları zaman içerisinde yükseköğretimde kadın sayısında artışa neden olmuştur. 1923’teki ulus devlet oluşturma sürecinin ardından, ülke genelinde yeni üniversiteler açıldı ve yüksek öğrenimdeki kadın sayısı 22’den (%0,73) (1914) 3 675 986’e (%47,5) (2018-2019) yükseldi. Bu çerçevede, bu makale kadın öğrencilerin profillerinin son 100 yılda nasıl değiştiğini araştırmayı amaçlamaktadır. Günümüzde üniversiteye kayıtlı öğrencilerin sosyal/ailevi arkaplanı nasıldır? Üniversitenin ilk kadın öğrencileri ile bugünkü üniversiteli kadınlar arasındaki farklılıklar ve/veya benzerlikler nelerdir? Bu sorular, Eurostudent Anketi IV (2011) verisine dayanarak kadın öğrencilerin sosyo-demografik, aile ve eğitim geçmişleri dikkate alınarak ele alınmıştır. Bulgular, Türkiye’nin modernleşme tarihi bağlamında tartışılmaktadır.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48230519 defa ziyaret edilmiştir.