Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 381-390
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.398
Yükseköğretimdeki Güncel Yönelimlerin Analizi: Kalite Güvence Uygulamalarında Öğrenci Deneyimlerinin Yeri ve Önemi
Nilüfer ÜLKER
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Öğrenci değerlendirmeleri, Öğrenci geribildirimi, Yükseköğretim

Öğrencilerden öğrenme süreçlerine ilişkin geribildirim talep etmek, günümüz yükseköğretiminde önemli kalite göstergelerinden biri olarak görülmektedir. Yükseköğretimin uluslararasılaşması, kalite güvence ve çeşitli şekillerdeki kalite uygulamalarının önemini artırmıştır. Bu çalışmada, yükseköğretim kurumlarında küreselleşme ve uluslararasılaşma ile birlikte ortaya çıkan güncel yönelimler incelenmiştir. Bir kalite güvence mekanizması olarak gün geçtikçe yaygınlaşan akreditasyon ve akreditasyon sürecinin önemli bileşenlerinden olan öğrenci değerlendirmelerine yapılan vurgunun arkasındaki unsurlar ele alınmıştır. Yükseköğretimde müşteri odaklılık, kalite, akreditasyon, öğrenci deneyimleri ve öğrenci değerlendirmelerinin yeri ve önemi kapsamlı bir literatür taraması aracılığıyla sunulmuştur. Durum, Türkiye bağlamında özel olarak irdelenmiştir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) düzenlemeleri gereğince ulusal ve/veya uluslararası akreditasyon almış olan bazı programların öğrenci değerlendirmelerine odaklı standartlarının incelenmesi, birçok üniversitede öğrenci değerlendirmelerinin akreditasyon kuruluşları tarafından öngörülen standartlara göre uygulandığını ve halihazırda önemli bir kalite güvence unsuru olduğunu göstermektedir. Bu sebeple, Türk üniversitelerinde öğrenci değerlendirmelerinin farklı boyutlarına ilişkin potansiyel düzensizlikleri ortadan kaldırmak hem genel olarak üniversitede öğretim kalitesini güvence altına almak hem de yükseköğretimin eğitim yoluyla öğrenciyi dönüştürme gücünü artırmak için büyük önem arz etmektedir.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48135129 defa ziyaret edilmiştir.