Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2020, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 584-595
[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DOI: 10.5961/jhes.2020.418
Öğretmen Adaylarının Kırsal Kesimdeki Okullara İlişkin Algıları: Uygulama ve Okul Deneyimi Programları
Seyithan DEMİRDAG1, Peter T. GOFF2, Alyson TRESS3
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Zonguldak, Türkiye
2University of Wisconsin-Madison, Eğitim Bilimleri, Madison, ABD
3Director of Talent and Business Operations at CESA 8-Wisconsin, Eğitim Bakanlığı, Madison, ABD
Anahtar Kelimeler: Kırsaldaki okullar, uygulama, okul deneyimi, öğretmen dağılımı, algılar

Kentsel yaşam standartları ile kırsal yaşam standartları arasında önemli farklılıklar vardır. Farklı yaşam standartları öğretmen dağılımını etkilemektedir. Öğretmen işgücünün eşitsiz dağılımı Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) eğitim sistemindeki en büyük sorunlardan biri olmuştur. Bu durumun öğrenci başarısı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Özellikle kırsal kesimdeki kötü yaşam standartları nedeniyle buradaki okullarda kaliteli öğretmenlere sahip olmak oldukça zordur. Kırsal okullarda görev yapan öğretmenler genellikle derslerin içeriği konusunda daha az pedagojik eğitim ve deneyime sahiptirler. Bu nitel çalışmada araştırmacılar, öğretmen adaylarının kırsal okullarla ilgili öğretmen adaylarının uygulama ve okul deneyimine ilişkin algılarını incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada, uygulama ve kurum deneyimi için 30’ar öğretmen adayı yer almıştır. Bu programlar, kırsal okullara daha kaliteli öğretmenler çekmek için ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Kooperatif Eğitim Hizmetleri Birimi (CESA 8) tarafından yürütülmüştür. Çalışmada toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre hem uygulama hem de okul deneyimi programında bulunan katılımcıların kırsal kesimde bulunan okullarla ilgili problemleri ve olumlu yönleri benzer şekilde algıladıkları görülmüştür.

[ Abstract ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Şu ana kadar web sayfamız 48686606 defa ziyaret edilmiştir.