Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2012, Cilt 2, Ek Sayı
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Editör'den
Mahmut ÖZER
Giriş
Yıllardan beri Türkiye'de genelde yükseköğretimin, özelde ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün yeniden yapılandırılması gerektiği konusunda talepler hemen hemen her platformda dile getirilmekteydi. Bu talep özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan'a, siyasi partilerden yükseköğretim kurumlarına ve ilgili paydaşlara kadar tüm kesimler tarafından sürekli gündeme getirilmektedir. Hatta YÖK'ün kendisi de artık yükseköğretimle ilgili eşgüdüm ve koordinasyonu mevcut durumda yerine getiremediği ve yükseköğretim yasasının değişmesi gerektiğini sıklıkla dile getirdi. Sonuç olarak yükseköğretiminin yeniden yapılandırılması ile ilgili artık toplumsal bir mutabakat olduğu görülmektedir. Bu çerçevede YÖK uzun süredir üzerinde çalıştığı yükseköğretim yasa taslağını kamuoyuyla paylaşmış ve yasa taslağı ile ilgili tartışmayı da başlatmış bulunmaktadır. Yasa taslağının zamanlaması hem değişimle ilgili toplumsal mutabakat açısından hem de tüm dünyada yükseköğretimle ilgili yaşanan değişimlerle eşzamanlı olması bakımından önemlidir.

Artık yapılması gereken mevcut yasa taslağı ile ilgili verimli bir tartışma süreci oluşturabilmektir. İlk defa üzerinde ciddi bir toplumsal mutabakatın olduğu ve sivil bir inisiyatifle başlatılan bu sürecin sorumluluğu tüm kesimler için ağırdır ve basit, düzeyi düşük ve sürece katkıda da bulunmayacak çekişmelerle heba edilmemelidir. Yükseköğretim yasa taslağının bir taraftan mevcut sorunlara çözüm olup olmadığı veya yeni sorun alanları yaratıp yaratmadığı diğer taraftan da yükseköğretim alanında uluslararası değişimleri göz önüne alıp almadığı ve yükseköğretim kurumlarının ve ülkemizin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı ayrıntılı bir şekilde ve aklıselim ile tartışılmalıdır.

Bülent Ecevit Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Yükseköğretim ve Bilim Dergisi olarak bu sürece aktif bir şekilde katılmak ve katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla, yükseköğretim yasa tasarısı ile ilgili elinizdeki bu özel sayıyı çıkartarak bu süreci başlatıyoruz. Özel sayıda doğrudan taslağı hedef almaktan çok ülkemizde nasıl bir yükseköğretim olması gerektiği konusuna odaklanılmaya çalışıldı. Katkıda bulunan tüm yazarlara teşekkür ediyoruz. Bu özel sayıdan sonra doğrudan taslakla ilgili bir özel sayı daha çıkartmayı planlıyoruz. Bu vesile ile bir sonraki özel sayı için katkılarınız bekler, yükseköğretim yasa taslağının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, verimli bir tartışma süreci dilerim.

Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü ve
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Özel Sayı Editörü

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    Şu ana kadar web sayfamız 45964218 defa ziyaret edilmiştir.