Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2012, Cilt 2, Ek Sayı
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Editör'den
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Giriş
Değerli Akademisyenler ve İlgililer

Yaklaşık bir buçuk yıl gibi henüz kısa yayım hayatı olmasına rağmen, alanında önemli bir eksikliği kapatan, yurtiçinde ve yurtdışında saygın indekslere kabul edilen Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Türk Yükseköğretiminin yeniden yapılandırılması sürecinde de ülkemizin konu ile ilgilenen değerli bilim insanı ve yazarlarının katkılarıyla bu konuda bir tartışma platformu oluşturmak amacıyla elinizdeki özel sayıyı hazırlamıştır.

Bu çalışmanın yeni yükseköğretim yasasının hazırlanması sürecinde yararlı olmasını dilerken yükseköğretimimiz hakkındaki bazı görüşlerimi de izninizle burada belirtmek istiyorum:

• Mezunlarının bir kısmının, lise mezunlarının da yapabileceği işlerde ya da bitirilen programla ilgili olmayan farklı bir alanda çalışabildiği üniversitelerin; sağlık güvencesini devam ettirmek, askerliği ertelemek veya yedek subay olarak askerlik yapabilmek, işsizlik sorununu ertelemek ya da bir üniversite bitirmiş olmak için gidilen yerler olmaktan ziyade meslek edinmek amacı ile gidilen, yanı sıra insanların kendilerini geliştirmek amacı ile gönüllü olarak seçtiği eğitim programlarına katıldıkları yerler olması hedeflenebilir. İsteklilerin yaşamları boyunca birden çok program bitirebilmeleri de teşvik edilebilir. Tıp ve mühendislik gibi bazı programlar için giriş/seçme sınavının değil de adayların programlara yerleştirilmelerinde bireysel yatkınlığın belirlenmesinin gözetildiği sınavlar/işlemler belki de üniversitelere bırakılabilir.

• Kanımızca akademisyenin konusunda öncü, yeniliklere açık, temel maddi ve manevi sorunlarını çözmüş, toplumu sürükleyen bir kişilik olması gerekirken; ülkemizde akademisyen geleneğinin özellikle genç kuşakta giderek zayıfladığını gözlüyoruz. Bu durum köklü geleneğe sahip üniversitelerimizden yetişen öğretim üyelerinin giderek azınlıkta kalmalarından kaynaklanıyor olabilir. Akademik personelin deneyimli iyi yetişmiş öğretim üyesi yanında yetişmesinin ve genç neslin yetişeceği kadroların buna göre tanzim edilmesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

• Yükseköğretime ayrılan bütçe payının OECD ülkeleri ortalamasına yaklaşması beklentimizdir. Üniversitelerde akademik/idari personelin maddi konumlarının iyileştirilmesi ve sözleşmeli personel statüsünde değerlendirilmeleri gözetilebilir. Alanlarında kendini kanıtlamış, nitelikli yabancı uyruklu öğretim üyelerinin de üniversitelerimizde cazip ücretler ile çalışabilmelerinin teşvik edilmesi verimli sonuçlara yol açabilir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Bülent Ecevit Üniversitesi
Yükseköğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Editörü

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    Şu ana kadar web sayfamız 48270693 defa ziyaret edilmiştir.