Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2015, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Editör'den
Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Giriş
Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar,

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Nisan 2015 sayısı ile yayın hayatının beşinci yılına başlamaktadır.

Bu sayıda Bologna süreci ve hukuk öğretimi, Dünyada yükseköğretimin finansmanı ve Türkiye için öneriler, Türkiye ve İngiltere'de yükseköğretimde uluslararasılaşma politikaları, yükseköğretimde İngilizce öğrenen öğrencilerin akademik öz-benlik, öz-yeterlik, öz-düzenleme ile başarıları arasındaki ilişki, kadın akademisyenlerin kendilerine ilişkin algıları, öğretim üyelerinin performans değerlendirme sistemine yönelik tutumları, akademisyenlerin yurt dışı bursları ve destek programları hakkındaki görüşleri, Türkiye'de ebelik mesleğinin sorunları, öğretmen adaylarına göre akademik usulsüzlük davranışları ile 4+4+4 eğitim sistemine yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri üzerine makaleler yer almaktadır.

Dergimizin bu düzeye gelmesinde emeği geçenlere, yazarlara ve makaleleri değerlendiren danışmanlarımıza teşekkür ederim.

Esenlik dileklerimle,

Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR

Editör

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    Şu ana kadar web sayfamız 48526577 defa ziyaret edilmiştir.