Bu RoMEO yeşil bir dergidir
2019, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
DÜZELTME
Giriş
Dergimizde yayımlanan “Karadağ, N., & Özdemir, S. (2017). Türkiye’de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 2(7), 267-281” başlıklı çalışma, Karadağ, N. (2015). Türkiye’de Doktora Eğitim Süreci Kapasitesinin Geliştirilmesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği” başlıklı doktora tez çalışmasından üretilmiştir.

Bu bilgi dizgi hatası nedeniyle makalede yer almamıştır. Bu aksaklıktan dolayı özür dileriz.

The study published in our journal entitled “Karadağ, N., & Özdemir, S. (2017). Türkiye’de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 2(7), 267-281” is produced from a PhD thesis titled “Karadağ, N. (2015). Türkiye’de Doktora Eğitim Süreci Kapasitesinin Geliştirilmesi: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Örneği.”

This information was not included in the article due to a typographic error. We apologize for this inconvenience.

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    Şu ana kadar web sayfamız 33081166 defa ziyaret edilmiştir.